ไลฟ์สไตล์ » ขอเชิญร่วมโหวต Mascot สัญลักษณ์ประจำงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)” 6 รูปแบบ 6

ขอเชิญร่วมโหวต Mascot สัญลักษณ์ประจำงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)” 6 รูปแบบ 6

13 พฤษภาคม 2021
256   0

🎉🎉สไตล์ พร้อมสื่อความหมายสื่อนวัตกรรมแบบใหม่ ผ่านเรื่องราวของงานวิจัยไทย

  1. “น้องต้นข้าว” สื่อความหมายของต้นข้าวจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
  2. “น้องต่อยอด” ตัวต่อ แมลงตัวเล็กที่แข็งแกร่ง มีความขยันตั้งใจ ไม่ย่อท้อ มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์
  3. “น้องนวัต” เป็นเด็กจากโลกอนาคต ที่นำเอานวัตกรรมมาสู่โลกปัจจุบันในรูปแบบของงานวิจัยนวัตกรรมที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และเผยแพร่องค์ความรู้
  4. “น้อง BRIGHT” เป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะที่สร้างขึ้นโดยนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้คน
  5. “น้องชีวนิรภัย” นำเรื่องราวของรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เพื่อนำไปจอดในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19
  6. “น้องวิจัย” สื่อถึง ช่วงที่ โควิด-19 ระบาดหนัก นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ หมอและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนต้องศึกษาค้นคว้า และวิจัยทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้คนและประเทศ

สามารถโหวตตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2564 (หมดเวลา 24.00 น.)
👇👇
ทางไปโหวต https://l.nrct.go.th/3hk6CIL