ไลฟ์สไตล์ » ผอ.อาร์ต รถไฟฟ้า ปฏิบัติงานจิตอาสาหลักสูตรสภาสหพันธ์ รักษาสันติภาพสหประชาชาติ และได้รับใบประกาศนียบัตร

ผอ.อาร์ต รถไฟฟ้า ปฏิบัติงานจิตอาสาหลักสูตรสภาสหพันธ์ รักษาสันติภาพสหประชาชาติ และได้รับใบประกาศนียบัตร

17 กันยายน 2021
247   0


นายวศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ปฏิบัติงานจิตอาสาและได้รับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรสภาสหพันธ์ รักษาสันติภาพสหประชาชาติ (UNPKFC) United Nations Peace Keepers Federal Council. องค์กรระดับโลกที่มีจุดมุ่งหมายการทำงานเพื่อมนุษยธรรม และผู้ที่ยังคงนำความช่วยเหลือ และการบรรเทาทุกข์ให้กับคนนับล้าน นอกจากนี้เพื่อสร้างการตระหนักถึงความต้องการการสนับสนุนการทำงานด้านมนุษยธรรมทั่วโลก

รถไฟฟ้าสายสีแดง

และความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือเหล่านั้นเพียงพอ และวันนี้ องค์กร UNPKFC โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ และได้ประกาศวันที่ 19 ส.ค. เป็นวันมนุษยธรรมโลก (World Humanitarian Day) ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 19 สิงหาคมเป็นวันมนุษยธรรมทั่วโลกในปี 2551 (2008)