ไลฟ์สไตล์ » พระท่ากระดาน เนื้อ ตะกั่วสนิมแดง มากด้วย พุทธคุณ

พระท่ากระดาน เนื้อ ตะกั่วสนิมแดง มากด้วย พุทธคุณ

17 ตุลาคม 2021
288   0

อ.โกร่ง ศรีสวัสดิ์ เจ้าของพระ 0909862595 โทรปรึษหาความรู้ได้
 พระท่ากระดาน พบจากหลายกรุในเขต
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ช่น กรุวัด
ท่ากระดาน กรุถ้ำลั่นทม กรุวัดบน กรุวัด
หนองบัว กรุวัดเทวะสังฆาราม เป็นตัน
ลักษณะขององค์พระท่ากระดานสร้างในสมัย
อู่ทองในราวปี พ.ศ.1800-2031

เป็นพระเนื้อ
ตะกั่วสนิมแดง
ครั้งหลังสุดพบในปี พ.ศ.2541
บริเวณถ้ำในเขตอำเภอทองผาภูมิ เมืองกาญ
จน์ อ.โกร่ง ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมพระท่ากระดาน
นำพระที่สะสมไว้หลายสิบปีมีนับร้อยองค์
ออกมาเผยแพร่ สยบพระเก๊เซียนสายเนื้อ
ชินฝังดินทำได้เหมือนส่งขายสนามใหญ่ใน
กรุงเทพสนุกสนามมานานแล้ว “ขายได้ขาย
ไปทางใครทางมัน