ไลฟ์สไตล์ » มอบจดหมายขอทุนการศึกษาประจำปี 2564 และสวัสดิการนักข่าวช่างภาพ สื่อมวลชน

มอบจดหมายขอทุนการศึกษาประจำปี 2564 และสวัสดิการนักข่าวช่างภาพ สื่อมวลชน

29 มีนาคม 2021
242   0

คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับ

มอบจดหมายขอทุนการศึกษาประจำปี 2564 และสวัสดิการนักข่าวช่างภาพ
สื่อมวลชน โดย นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ
และคณะกรรมการบริหาร อาทิ นายกำพล พิริยะเลิศ ประธานมูนิธิช่างภาพ
สื่อมวลชน นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง นายธนเดช
อิงคภัทรางกรู ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโส นายสมบูรณ์ เกตุผึ้ง
กรรมการบริหาร นายกรวิวัฒน์ โพธิ์พรพัฒน์ กรรมการฝายสวัสดิการและหา
รายได้สมาคมช่างภาพฯ ซึ่งทุกปีสมาคมฯ ได้จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่บุคร-
ธิดานักข่าวช่างภาพสื่อมวลชน และคุณอองกรณ์ พลบุตร มอบทุนสนับสนุน
ให้แก่สมาคมเป็นประจำทุกปีมายาวนาน ในโอกาลที่ คุณอลงกรณ์ เดินทางมา
บรรยายพิเศษในหัวข้อ ” ยุทธศาสตร์เกษตรไทยในยุด 4.0 “ให้กับผู้เข้าอบรม
โครงการหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดังสูง SMART-CEO
Digital รุ่นที่ 5 ณ ร.ร. อินเตอร์คอนดิเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มีค
64