ไลฟ์สไตล์ » มอบเตียง 2 ชั้น ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ

มอบเตียง 2 ชั้น ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ

11 มิถุนายน 2021
277   0

ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
คุณนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ. สมุทรปราการ เดินทางมาโรงพยาบาลสมุทรปราการเพื่อส่งมอบเตียง 2 ชั้น ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ

คุณนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ. สมุทรปราการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังส่งมอบเตียง 2 ชั้น ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ วันนี้ดิฉันเป็นตัวแทนของคุณเอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบเตียง 2 ชั้นจำนวน 100 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการที่มีสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดหนึ่งในสามของประเทศ ทำให้ทางโรงพยาบาลสนามเกิดปัญหาขาดแคลนเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาคุณชนม์สวัสดิ์ ได้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล ตลอดจนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มาโดยตลอด
ขณะเดียวกันในฐานะของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ก็ขอเรียนว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ และการสนับสนุนการดำเนินการของโรงพยาบาลสนาม และ hospital ในจังหวัดสมุทรปราการของเรา เพื่อจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ในปัจจุบันให้ได้เต็มกำลังความสามารถที่สุดเช่นเดียวกันค่ะ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการคุณนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ. สมุทรปราการ เดินเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่กันอย่างอดทนท่ามกลางการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19