ไลฟ์สไตล์ » รวมน้ำใจมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน

รวมน้ำใจมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน

4 มิถุนายน 2021
271   0

วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมันและบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รวมน้ำใจมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ

วันนี้ ( 4 มิถุนายน 2564 ) เวลา 10.00 น. นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ ดร. มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย – เยอรมัน ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชน ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย – เยอรมัน โดยวิทยาลัยจะให้ทุนการศึกษา จำนวน 124 ทุน มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยศาลจะพิจารณาคัดเลือกเยาวชนผู้ที่มีความประพฤติดีและขาดโอกาสทางการศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าเพื่อขอรับทุน โดยมีสาขาวิชาทั้งหมด 9 สาขา ได้แก่ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การโรงแรม ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับ ปวช. และ ปวส.

ในวันเดียวกันนี้ ( 4 มิถุนายน 2564 ) เวลา 11.00 น. นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ ดร.กฤษฎา อัครพัทธยากุล ประธานบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Deone) ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) โดยศาลจะพิจารณาคัดเลือกเยาวชนซึ่งมีความสนใจอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าฝึกอบรบหลักสูตรดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และผู้แทนหน่วยงาน ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรุงเทพมหานคร