ไลฟ์สไตล์ » ศาลเยาวชนฯ

ศาลเยาวชนฯ

10 เมษายน 2021
889   0

ส่งเด็กถึงฝั่ง สร้างอาชีพที่ยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางอโนชา. ชีวิตโสภณ. อธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มอบหมายให้ นายสุรเกียรติ อุทัยเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหา บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด ประจำปี 2564 ในกิจกรรมฝึกทักษะสอนอาชีพ ช่างตัดผมชาย รุ่นที่ 1 เริ่มเรียนวันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 รวม 56 ชั่วโมงแก่เยาวชน โดย นางกรรณกร ชูเทพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตมีนบุรี ได้สนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายสญชัย. กีรติกิตติยานนท์. ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สาขามีนบุรี คณะผู้บริหารระดับสูงจาก กศน. เขตมีนบุรี

นางนิตย์กานย์จรีย์ ภูมิพุทธินันท์ ประธานกิจกรรมฝึกอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ. พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สาขามีนบุรี นำโดย คุณหญิงยุพดี สิงห์โตโรจน์ ฯลฯ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบประกาศนียบัตรสำเร็จหลักสูตรและแบตตาเลี่ยนอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ คนละชุดอีกด้วย. ณ ชั้น 7 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สาขามีนบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง(สาขามีนบุรี)

ฝึกอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ