ไลฟ์สไตล์ » พระท่ากระดาน พระยอดนิยม ของไทย

พระท่ากระดาน พระยอดนิยม ของไทย

10 ตุลาคม 2021
926   0

กว่า 500 ปีแล้วที่พระท่ากระดานถูกสร้างขึ้นด้วยเนื้อชิน
ตะกั่วในสมัยอู่ทองราวปี พ.ศ.1800 -2031 พุทธพิมพ์ของพระ
ท่ากระดานพอประมวลได้ว่าเป็นพระเครื่องปติมากรรมแบบ
นูนสูง

คือมีภาพด้านหน้าด้านเดียวเน้นส่วนนูนสูงและเว้าลึก
ส่วนด้านหลังแบนราบ พระประธานประทับนั่งปางมาวิชัย ขัด
ราบ พระพักตร์เคร่งขรึมน่าเกรงขาม สังฆาฏิหนาพาดยาวลง
มา ฐานสำเภา พระเนตร พระกรรณ พระนาสิก และพระโอษฐ์
ชัดเจน พระเกศยาวเหมือนพระอู่ทองหน้าแก่อันเป็นพุทธศิลป์
สมัยลพบุรี กาลเวลาผ่านไปทำให้เกิดเป็นสนิมแดงสนิมไข
พุทธคุณของพระท่ากระดานเป็นเลิศทั้งแคล้วคลาดและ
คงกระพันชาตรี ชมพ
ระท่ากระดานได้ที่ร้าน

อ.โกร่ง ศรีสวัสดิ์ ที่สุดของกรรมการตัดสิน พระท่ากระดาน กรุศรีสวัสดิ์ แห่งวงการพระเครื่องเมืองไทย
ตลาดพระเมืองทองเปิดบริการแล้ว