Uncategorized » เจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอกจัดกิจกรรม​”ปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน เขตคลองเตย”

เจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอกจัดกิจกรรม​”ปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน เขตคลองเตย”

7 กรกฎาคม 2023
309   0

เจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอกจัดกิจกรรม​”ปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน เขตคลองเตย”

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566 หลวงพ่อ พระมหานพโรจน์ ธมฺมิโก เจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอก ได้มอบหมาย ให้ พระสมุห์กันตพัฒน์ สุภทฺโท, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอก พร้อมพระลูกวัดจำนวนหนึ่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่จิตอาสาของหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่มอบข้าวสารและเงินช่วยเหลือยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเขตคลองเตย ในโครงการ “ปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน เขตคลองเตย” (ครั้งที่ 4) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ณ ชุมชนเขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร (ชุมชนคั่วพริก และ ชุมชนหัวโค้ง)
ซึ่งโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาและช่วยเหลือสาธารณสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ยากไร้ในเขตคลองเตยและการพื้นที่ในทุกๆครั้ง เป็นการให้กำลังใจแก่ผู้สูงวัย และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างและปลูกฝังจิตอาสาให้กับพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาใหม่ ตลอดถึงสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของเจ้าหน้าที่จิตอาสา ในขณะที่ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม และในโครงการนี้ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน และจะดำเนินการโครงการต่อไปเรื่อยๆ

โดยมีผู้ให้การสนับสนุนหลักในกิจกรรมนี้

  1. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  2. คุณสุชัย พงษ์เพียรชอบ
    (สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย)
  3. คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
    (มูลนิธิดวงประทีป)
  4. คุณเชาวริศ ต๊ะพงษ์ ประธานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยภูมินทร์ และคณะทีมงาน

ADVERTISEMENT