Uncategorized » พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่จบคอร์สภาษาเปอร์เซีย โดย ฯพณฯเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่จบคอร์สภาษาเปอร์เซีย โดย ฯพณฯเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

14 กรกฎาคม 2023
235   0

พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่จบคอร์สภาษาเปอร์เซีย โดย ฯพณฯเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

วันที่10 ก.ค. 66
นักศึกษาเรียนภาษาเปอร์เซีย ประจำศูนย์อิสลามและอิหร่านศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำโดย ดร.ประเสริฐ สุขศาสน์กวิน คณบดีคณะ

รัฐประศาสนศาสตร์/ผู้อำนวยการศูนย์อิสลามและอิหร่านศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม พร้อมกับท่านไกรเดช บุนนาค ที่ปรึกษาศูนย์อิสลามและอิหร่านศึกษา ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่จบคอร์สภาษาเปอร์เซีย โดย ฯพณฯเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพฯ

*ศูนย์อิสลามและอิหร่านศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นศูนย์ให้บริการทางวิชาการด้านอิหร่านศึกษา และเปิดสอนภาษาเปอร์เซีย วรรณกรรมเปอร์เซีย อีกทั้งจัดอบรมเกี่ยวกับอิหร่านศึกษา และจัดการท่องเที่ยวประเทศอิหร่าน

ADVERTISEMENT