Uncategorized » เชิญเที่ยวตลาดนัดชุมชนคนพระโขนง 21-23 กรกฎาคมนี้ ที่สำนักงานเขตพระโขนง

เชิญเที่ยวตลาดนัดชุมชนคนพระโขนง 21-23 กรกฎาคมนี้ ที่สำนักงานเขตพระโขนง

19 กรกฎาคม 2023
228   0

เชิญเที่ยวตลาดนัดชุมชนคนพระโขนง 21-23 กรกฎาคมนี้ ที่สำนักงานเขตพระโขนง

นางสาววรุณลักษณ์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง เปิดโครงการตลาดนัดชุมชนคนพระโขนงขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนที่ทำการค้าการขายจากชุมชน ทั้ง 44 ชุมชน วิสาหกิจชุมชน รวมถึงสถานประกอบการ sme ที่มีแบรนด์ของตัวเอง นอกจากนี้ได้จัดเวที เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ น้องๆ เยาวชน ผู้สูงอายุ ที่มีความสามารถในศิลปะหลากหลายแขนง/ศิลปินเปิดหมวก มานำเสนอผลงาน

ในวันที่ 21-23กรกฎาคม โดยตลาดนัดจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า
มีใส่บาตรตอนเช้า 7.00น
เริ่มเปิดตลาด 9.00น.
ส่วนเวทีกิจกรรม จะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 – 21:00 น ภายใต้ Concept นุ่งผ้าไทย จ่ายตลาด ใส่บาตรวันศุกร์

โดยมีพันธมิตรคุณ คุณณัฐวดี พิพิธวณิช ผู้อำนวยการผลิตรายการ The People Show สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และคุณอริสรา วังอุทัย ณ ลำปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา เขตพระโขนง ช่วยสนับสนุนประชาสัมพันธ์กิจกรรม

จึงขอเชิญชวนมาช่วยสนับสนุนสินค้าชุมชน มาชิม มาชอปปิ้งกันทั้งของกินของใช้เสื้อผ้า พบกันที่สำนักงานเขตพระโขนงอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้ามาสะดวกสบาย
แล้วพบกันนะคะ

ADVERTISEMENT